Seslideyim

Türkiyenin Sitesi www.Seslideyim.com

Atâî’nin kullandığı deyimlerin böyle bir özellik arz etmesi, şairin yerlilik ve millilik anlayışını benimsediğini, ancak bu anlayışı tam olarak uygulayamadığını göstermektedir. Her ne olursa olsun, o dönemin Türkçe’si üzerindeki yoğun Farsça ve Arapça  baskısına rağmen, dilin önemli bir malzemesi olan deyimleri şiirlerinde kullanmaya çalışması, onun Türkçe’ye verdiği önemi göstermesi bakımından önemlidir.